انقلاب

دیدگاه میشل فوکو درباره انقلاب 1357 ایران

ميشل فوكو فيلسوف مشهور فرانسوي و نظريه پرداز پسامدرنيسم در جريان انقلاب اسلامي ايران به تهران و قم مسافرت كرده و از نزديك شاهد وقوع انقلاب بوده است معتقد است كه اين انقلاب نمي تواند با انگيزه هاي اقتصادي و مادي صورت گرفته باشدزيرا جهان شاهد قيام و انقلاب مردمي بود كه مشكلات اقتصادي حكومت (پهلوي) ان در حد بزرگ نبود كه در نتيجه ان ميليون ها ايراني به خيابان ها بريزند وقيام كنند.ازاين رو ريشه اين انقلاب را بايد در جاي ديگري جستجو كرد....

از ديدگاه فوكو زبان و شكل و محتواي مذهبي انقلاب اسلامي ايران امري عارضي واتفاقي و تصادفي نيست بلكه در حقيقت اين رهبري مذهبي بود كه با تكيه بر موضع مقاوم وانتقادي سابقه دار در مكتب تشيع در برابر قدرت هاي سياسي حاكم و نفوذ عميق در دلهاي ايرانيان توانست انان را اينگونه به قيام وادارد ان هم عليه رژيمي كه بي شك يكي از مجهزترين ارتشهاي دنيا را داشت و از حمايت مستقيم امريكا و ديگر قدرت ها برخوردار بود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۹۴ساعت 14:20  توسط فاطمه براتی پرونج  | 

امام خمینی (ره )

پيروزي نهايي وقتي است كه اسلام، به همه ابعاد و به همه احكامش در ايران پياده شود؛ وپيروزي بالاتر آن كه در همه اقطار عالم، اسلام حكومت كند .اسلام مايه سعادت بشر است . 

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم مهر ۱۳۹۴ساعت 23:6  توسط فاطمه براتی پرونج  |